ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Викладені на даній сторінці дані є офіційною пропозицією інтернет-магазину «Drti.com.ua», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів не прямим способом (дистанційно), використовуючи можливості даного Інтернет-магазину, далі за текстом — «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://drti.com.ua (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Момент повного та беззаперечного прийняття Покупцем умов, викладених у даному Договорі, настає у момент оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, зазначеними на Інтернет-сайті Продавця.

2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають наступні значення:

2.1.1 «Товар» - представлені на сторінці Інтернет-магазину фізичні предмети, розміщені на індивідуальних сторінках та які мають: метричну систему вимірювання, опис, властивості та ціну.

2.1.2 "Послуга" - представлені на сторінці Інтернет-магазину роботи або сукупність робіт, що мають опис і певну ціну.

2.1.2 «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію»: «…засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом заключення електронної угоди».

2.1.3 «Продавець» - юридична особа, яка реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті.

2.1.4 «Покупець» - фізична чи юридична особа (в особі представника), яка має намір придбати Товар або Послугу, що уклала з Продавцем Договір на викладених нижче умовах.

2.1.5 «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку Товарів або Послуг, представлених та вказаних в Інтернет-магазині Покупцем під час оформлення замовлення та проведення оплати.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар або надати Послуги, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар та Послуги на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж Товарів та Послуг в Інтернет-магазині, зокрема:

- добровільний вибір Покупцем Товарів або Послуг в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка Товарів та Послуг, а також їх доставка Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1 Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар або Послугу, представлений на Сайті Інтернет-магазину який є в наявності.

4.2 Кожна позиція може бути представлена в замовлення у будь-якій кількості або в обмеженій кількості, що зазначено на сторінці товару.

4.3 За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця через будь-який доступний канал зв'язку (по телефону або через електронну пошту).

4.4 За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару або анулювати замовлення.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг або відвантаження товару, вжити заходів щодо повернення товару за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

5.2 Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору;

- у разі необхідності підтвердити в усній або письмовій формі отримання Товару чи Послуг;

- надати необхідні документи, підписані зі свого боку у разі, якщо цього вимагає завершення угоди щодо прийняття Товарів або Послуг.

5.3 Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним Законодавством України.

6.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;

- за затримку та перебої при відправленні Товарів або наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів: IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;

6.3 Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його даними авторизації перебувала інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або загальноприйнятим принципам моральності.

6.4 У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

6.5 Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1 Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://drti.com.ua, не інформуючи Покупця.

7.2 Усі зміни, що стосуються цього Договору, набирають чинності з моменту його публікації.

7.3 Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

7.4 Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару чи послуг) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

7.5 Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

7.6 Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію"

7.7 Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця безкоштовне.

7.8 Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1 Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного Законодавства України.

8.2 Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

8.3 При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

8.4 Відрізні матеріали, що продаються на метраж, обміну або поверненню не підлягають, згідно зі статтею №9 закону України «Про захист прав споживачів», у якій говориться: «Товари нарізані чи розкроєні під розмір, визначений Покупцем (замовником) обміну та поверненню, не підлягають».

8.5 На б\в (вживаний) товар гарантія не надається, відповідно до ч.2 статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів», яка говорить, цитуємо: «Щодо непродовольчих товарів, які перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торгові підприємства, вимоги споживача , зазначені у частині першій статті 8, задовольняються за згодою продавця. Відповідно до цієї частини, задовольняються вимоги споживача щодо товарів, гарантійний термін на які не закінчився». Купуючи даний вид продукції, ви погоджуєтесь з тим, що всі ризики, пов'язані з купівлею б\в (вживаних) товарів лягають на вас.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1 Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною 6 статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

9.2 До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів

9.3 Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним Законодавством України.

a